Kurs dla operatora koparki pracownik budowlany

Szkolenie na operatora koparki ,koparko-ładowarki klasy III i I – wymagane uprawnienia i program kursu

Klasa uprawnień operatora koparki, koparko-ładowarki

„Koparkoładowarka klasa III – Uprawnienia na koparko-ładowarkę klasy III oznaczają posiadanie możliwości operowania następującymi maszynami roboczymi:

  • koparko-ładowarkami wszystkich typów, bez ograniczeń mocy i masy eksploatacyjnej,
  • koparkami jednonaczyniowymi do 4 ton masy eksploatacyjnej (w tym minikoparek),
  • ładowarkami do 8 ton masy eksploatacyjnej,
  • koparko-spycharkami,

Klasa I – występuje natomiast wśród podziału koparek. Pełny podział koparek i koparko-ładowarek przedstawia się następująco:

  • koparki jednonaczyniowe klasy I – dotyczy koparek o dowolnej masie eksploatacyjnej,
  • koparki jednonaczyniowe klasy III – dotyczy koparek o masie eksploatacyjnej do 25 ton,
  • koparko-ładowarki klasy III – dotoczy wszystkich typów koparkoładowarek, bez ograniczenia mocy i masy eksploatacyjnej,
Dołącz do Nas załóż darmowe konto jako Pracodawca Pracownik

Prowadzisz firmę budowlaną, jesteś deweloperem, lub poszukujesz sprawdzonych pracowników brygad budowlanych w branży budowlanej lub jesteś fachowcem w branży budowlanej i poszukujesz pracyDołączcie do NAS

Zobacz: Perspektywy pracy w zawodzie operator koparki

Jakie uprawnienia są potrzebne do pracy jako operator koparki?

Posiadanie uprawnień na operatora koparko-ładowarki klasy III daje możliwość operowania różnymi maszynami roboczymi, w tym koparkami jednonaczyniowymi o masie eksploatacyjnej do 25 ton, ładowarkami do 8 ton i koparko-spycharkami. Aby uzyskać państwowe uprawnienia, należy ukończyć kurs w wyspecjalizowanej jednostce szkolącej oraz zdobyć pozytywny wynik na egzaminie państwowym przeprowadzonym w siedzibie firmy szkoleniowej.

Jak wygląda program szkolenia na operatora koparki?

Program szkolenia na operatora koparkoładowarki klasy III obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają zasady BHP, ogólną budowę i obsługę koparek oraz technologię robót realizowanych tymi maszynami. Na zajęciach praktycznych będą wykonywać ruchy robocze osprzętem koparkowym i ładowarkowym bez obciążenia, a także uczyć się jazdy koparkoładowarką, technik pracy osprzętem oraz wykonywania codziennej obsługi technicznej.

Jak przebiega egzamin na operatora koparki?

Egzaminy na operatora koparek odbywają się na podstawie Rozporządzenia Rady Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. Zdający musi zdać część teoretyczną i praktyczną egzaminu, który odbywa się w Ośrodku Szkolenia. Na egzaminie praktycznym musi poprawnie wykonać zadania związane z obsługą maszyny i jej manewrowaniem. Zdający powinien umieć wskazać główne elementy, jakie wchodzą w skład nadwozia, podwozia i układu roboczego, oraz znać zasady BHP i serwisu roboczego danej maszyny. Po uzyskaniu wyniku pozytywnego na egzaminie praktycznym i teoretycznym, komisja egzaminacyjna sporządza protokół, który potwierdza zdobycie nowych uprawnień przez kursantów oraz wydaje im komplet dokumentów, które potwierdzają zdobyte kwalifikacje. Uprawnienia na operatora koparko-ładowarki są ważne dożywotnio.

Gdzie zdaje się egzamin na operatora koparki?

Egzaminy na operatora koparek odbywają się w Ośrodku Szkolenia. Po ukończeniu kursu, firma szkoleniowa określa termin egzaminu. Najczęściej komisja egzaminacyjna zbiera się w placówce szkoleniowej. Za ogólną organizację egzaminu odpowiada firma szkoleniowa. Po uzyskaniu wyniku pozytywnego na egzaminie praktycznym i teoretycznym, komisja egzaminacyjna sporządza protokół, który potwierdza zdobycie nowych uprawnień przez kursantów oraz wydaje im komplet dokumentów, które potwierdzają zdobyte kwalifikacje. Protokół przekazywany jest do Rejestru Operatorów IMBIGS.

Czas trwania kursu na koparkę zależy od typu maszyny firmy prowadzącej szkolenie i jej klasy.

Orientacyjny czas trwania kursu – w zależności od kategorii , lokalizacji kursu, firmy prowadzącej kurs, stopnia zaawansowania i wykorzystywanego sprzętu.

kurs na operatora koparek jednonaczyniowych klasy I – 40 – 80 godziny – podzielony na teorie i większa część kursu zajęcia praktycznych
kurs na operatora koparek jednonaczyniowych klasy III – 60-150 godzin – podzielony na teorie i większa część kursu zajęcia praktycznych
kurs na operatora koparko-ładowarek klasy III – 60 – 150 godzin – podzielony na teorie i większa część kursu zajęcia praktycznych

Uśrednione ceny kursów na operatora koparki

Przykładowe uśrednione ceny kursów na operatora koparki zależą od terminu, miejsca szkolenia oraz czasu trwania kursu

Koparko-ładowarki kl. III – wszystkie  w granicach 1500 – 2500 PLN
Koparki jednonaczyniowe kl. III do 25 ton masy całkowitej w granicach 1500 – 2500 PLN
Koparki jednonaczyniowe kl. I – wszystkie w granicach 1500 – 3500 PLN

Przeglądaj Oferty Pracy dla operatorów koparek / maszyn na PracownikBudowlany.pl
mazowieckie
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolski
zachodniopomorskie

Zatrudnię Operatora Koparki / maszyn budowlanych publikuj oferty Pracy

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *